Ankara Queer Sanat Programı

Ankara Queer Sanat Programı Konuk Sanatçı Evi

27/02/2020 - 03/05/2020

1994 yılından bu yana LGBTİ+’ların maruz kaldığı ayrımcılık biçimlerini bertaraf etmek için çalışan Kaos GL Derneği Ankara Queer Sanat Programı’nın açılışını duyurmaktan mutluluk duyar.

 

Ankara

 

Başkent Ankara, icat edilmiş bir şehirdir, Ulus-devletin kuruluşunda, tarihinin/köklerinin izleri silinmiş bir proje şehir... Gayrimüslim yerli nüfus ve tiftik keçisi ticareti için sık sık gelen Batılı tüccarların da katkısıyla Osmanlı'nın kozmopolit bir yerleşimi olan, Roma, Bizans gibi medeniyetlerin görkemli izlerini taşıyan şehir "yoktan var edilmiş" bir bozkır kasabası gibi sunulmuştur. Çok katmanlı, kültürlü, dilli, etnisiteli şehrin nüfus yapısı homojenleştirilmiş, tek dil, ırk ve din şemsiyesi altında birleşen ulusun vitrini haline getirilmek istenmiştir. Bugün şehrin sokaklarında dolaşırken bir Roma sütununa, Ermenilerden kalma bir bağ evine, 800 yıllık bir camiye, bir kilise duvarına, modern anıtsal mimarinin Türkiye’deki nadir örneklerine rast gelinmesi de bu sebeptendir.

 

Ankara’da Kültür, Sanat, Eleştiri, Direniş

 

Bütün bunların yanında bir küçük-büyükşehir olmanın neşesine de sahip olan başkent Ankara hem büyükşehir olanaklarını barındıran hem de insanı uzak mesafelere, tüketici ve hoyrat bir tempoya zorlamayan, kozmopolitliğe açık bir ortamda, taşranın sevimli yüzünü de taşır. Taşranın sevimli yüzü: Yani cemaat ilişkilerinin gözetleyici, denetleyici olmaktan ziyade dayanışmacı, “dost” cephesi; naiflik, sahici meraklar, sahici hayretler… Sokağın baştan çıkarıcı çağrısı olmadan yaşanan bir üniversite ve memur şehrinde okuyarak, düşünüp tartışarak geçer günler. Ankara’nın 1960’lar ve 70’lerdeki sosyal ve politik ortamı, büyükşehirlilikle/kozmopolitlikle taşralılığın birbirinin rengini kırdığı yer.

 

1930’ların edebiyat mahfeli olan, Maarif’in tercüme bürosu dünya edebiyatından tercümeler yaparken bir yandan da şehrin sosyal ve düşünsel hayatını renklendiren Orhan Veli’nin, Sabahattin Eyüboğlu’nun, Melih Cevdet Anday’ın, Azra Erhat’ın, Nurullah Ataç’ın, DTCF ve TRT’nin yaratıcı ve cesur kadınlarının, Behice Boran’ın, Mediha Berkes’in, Sevda Şener’in, Adalet Ağaoğlu’nun, Sevgi Soysal’ın, Türkiye’de modern balenin kurucusu olan ve devlet opera ve balesinin temellerini atan Damme Ninette De Valois’in, modern dansı halka yayan Madam Marga’nın kenti.

 

Ankara, 1950’lerde başlarında Helikon çevresiyle, Bülent Arel, Bülent Ecevit, İlhan Usmanbaş, İlhan Mimaroğlu, Ece Ayhan, Ertuğrul Oğuz Fırat, Hüseyin Cöntürk, Bilge Karasu’nun bu kentte ortaya çıkmış ikinci yeni şiirinin atonal kanadını doğuran Elektronik müzik üretimiyle bu müziğin öncülü olmuş bir şehir.

 

Arzunun siyasal anlamda ne kadar yaratıcı ve ne kadar devrimci olabileceğine tanıklık edilen 1968’li yıllarda ODTÜ’den tüm ülkeye dağılan afişlerin üretildiği, ahşap, metal atölyelerinde üretilen sanat eserlerinin, düzenlenen cinsel özgürlükçü baloların, Arkadaş Zekai Özger’in, ülkenin direniş tarihine yazılan üniversitelerin kenti.

 

80 darbesinin çoraklaştırdığı sanat ve kültür alanlarının ardından ODTÜ’lü genç mimarların o günden bu yana varlıklarını sürdüren, sanat tarihinin, siyasal düşüncelerin ve felsefenin mütemadiyen modern ve çağdaş sanata eşlik ettiği mekanların, Galeri Nev’in, Siyah Beyaz’ın kenti.

 

1992 yılında Angela Melitopoulos, Volker Schreiner, Hito Steyerl, Ursula Biemann gibi sanatçılar, Maurizzio Lazzarato, Ulus Baker gibi düşünürler atölyeleriyle bir araştırma laboratuvarına dönüşen, Video sanatının bu topraklardaki ilk örneklerinin ortaya çıktığı, ODTÜ Görsel İşitsel Araştırmalar Merkezi (GİSAM) kurulmasına öncülük ederler. Yine Ankara’da 1990’ların ortasından itibaren Videa, Vitopya, Karahaber, 25+ gibi kolektifler vasıtasıyla video aktivizmin örnekleri verilir...

 

2008 Yılından bu yana her 17 Mayıs’ta gerçekleşen LGBTİ+ yürüyüşleri… 2010 Tekel Direnişi... 2013 Gezi Direnişi, ODTÜ-100. Yıl Otoyol Direnişi, Cami-Cemevi İnşaatı Protestosu... 2014 Yatağan İşçileri, Vanlı İşçiler... 2016 İşini Geri İsteyenlerin Eylemleri... Eylemlerinin görsel kaydını yapan, toplumsal belleğin boşluklarını dolduran Video aktivistlerin, Bak.ma, Artıkişler, Anarşiv, İmkansız Arşiv gibi arşiv tabanlı kolektiflerin kenti.

 

Şimdi de, Anadolu Medeniyetler Müzesi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Evliyagil Çağdaş Sanat Müzesi, CerModern, Siyah Beyaz Galeri, Galeri Nev, Torun, Kova Art Space, Ka Fotoğraf atölyesi gibi kurumlar ve girişimler aracılığıyla eski gösterişli günlerini henüz yakalayamasa da en az o zamanların samimiyetiyle yeni imkanlar peşinde koşturuyor. Ankara Queer Sanat Programı’nın en temel motivasyonlarından biri de bu samimi dert.

 

Ankara’da Kaos GL

 

1980’lerin sonunda birbirini parklarda çark esnasında bulan eşcinseller, 90’larda bir dergi çıkarma hayaliyle bir araya gelir ve 1994 yılında bu hayal gerçekleşir. “Yalnızca Gettoları Değil Kentin Tamamını İstiyoruz” sloganıyla yola çıkan Kaos GL aktivistlerinin dile getirdiği gibi geçen 25 yılın ardından mücadele alanlarımız da çeşitlendi. Kaos GL şu sıralar 35 farklı şehirde binlerce insana, onlarca farklı meslek grubuna yönelik faaliyetler yürütmekte. Yazının bulaşıcılığına olan inancımızla onlarca yayın (Kaos GL Dergi, hakemli queer çalışmaları dergisi Kaos Q+ ve onlarca başkasıyla), 2007 yılında yayın hayatına başlayan haber sitesi, son 10 yıldır mültecilerle birlikte yürüttüğü faaliyetlerle ve sanat alanındaki çalışmalarıyla aktivizm için yeni alanlar ve yeni aletler icat ediyor.

 

İki yılda bir güncel sanat sergileri gerçekleştiren Kaos GL, açtığı bu program altında Ankara’da queer sanat üretim süreçlerini teşvik etmek için dünyanın her yerinden başvuruya açık uluslararası bir konuk sanatçı evi kuruyor.

 

Ankara Queer Sanat Programı Konuk Sanatçı Evi Detayları

 

Konaklama-Atölye: Her sanatçının münferit kullanıma açık konaklaması ve çalışması için ücretsiz bir ev-atölye tesis edilecektir. Bu evin ısınma, su, elektrik, wifi vb. masrafları program tarafından karşılanacaktır.

 

Eser-Proje Üretim Bütçesi: Ankara Queer Sanat Programı, sanatçılara programda iki ay süresince eser-proje üretmek istedikleri taktirde eserlerde kullanmaları için 400 Euro temin edecektir.

 

Destek: Kaos GL Akademi ve Kültürel Çalışmalar Programı sanatçıların Ankara’da geçirecekleri zaman diliminde programın danışmanlarıyla, sanat mekanlarıyla bir araya gelmesi konusunda destek olacaktır. Konuk sanatçıların bu süreçte dil sorununu bertaraf etmek ve şehirdeki hareketliliğini kolaylaştırmak için ayrıca bir asistan yardımcı olacaktır.

 

Programın Süresi: Dünyanın her yerinden sanatçılara açık Konuk Sanatçı Programı, iki aylık dönemlerden oluşur. Program her sene toplamda 5 sanatçıyı kabul edilecektir.

 

Seyahat: Yurt-dışından ya da şehir dışından gelen sanatçıların Ankara’ya ulaşım masrafları Ankara Queer Sanat Programı tarafından organize edilecek ve karşılanacaktır. Vize işlemleri için istenildiği takdirde sanatçıya davet mektubu verilecektir.

 

Yemek: Sanatçıların 2 ay süreyle günlük yemek, yol vb. masrafları karşılamaları için 800 Euro verilecektir.

 

Kimler Başvurabilir?

 

Bu programın sanatçı için maliyeti yoktur, başvuru ücretsizdir.

Programa yurt dışından başvuracak sanatçıların orta seviyede İngilizce bilmesi zorunludur.

Programa kabul edilen sanatçılar son başvuru gününden 15 gün sonra açıklanır.

Ankara Queer Sanat Programına başvuran sanatçıların portfolyoları sanat profesyonellerinden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.

  

Başvuru için gerekli belgeler:

 

Özgeçmiş - CV

Sanatçı Portfolyosu Sanatçının işlerini içeren dosyalar PDF formatında olmalıdır. Dosyalar 20 MB’ı geçmemelidir, yüksek boyuttaki video işleri link olarak yollanmalıdır. Başvuru dosyası apply@ankaraqueer.art adresine yollanmalıdır. Portfolyoda en fazla 15 eser yer almalıdır.

Sanatçı Metni Sanatçının sanatsal pratiğini anlatan 600 kelimeyi geçmeyecek uzunlukta bir metin olmalıdır. Türkçe ya da İngilizce dillerinde gönderilebilir.

Niyet Mektubu Başvuru sebeplerini belirten, 400 kelimeyi geçmeyecek bir metin olmalıdır.

Belirtilen formata uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Konuk Sanatçı Evi 1 Haziran itibariyle seçilen ilk konuk sanatçıyı ağırlamaya başlayacaktır. Başvuru mektubunuza öncelik sırasına göre hangi 2 aylık dönemde kalmayı tercih ettiğinizi yazın lütfen. Birden fazla dönem belirtebilirsiniz. Dönemlerimiz şu şekilde; Haziran-Temmuz, Ağustos-Eylül, Ekim-Kasım, Aralık-Ocak, Şubat-Mart  

 

Program Tarihleri:

 

Başvuru Başlangıç Tarihi: 27 Şubat 2020

Son Başvuru Tarihi: 3 Mayıs 2020

Açıklanma Tarihi: 15 Mayıs 2020

 

Başvuru e-maili: apply@ankaraqueer.art

Sorularınız için: info@ankaraqueer.art

  

Seçici Kurul

 

Fatih Özgüven, Sanat Eleştirmeni, Çevirmen, Yazar

Nilbar Güreş, Sanatçı

Çelenk Bafra, Saha Derneği Direktörü, Küratör, Yazar

Derya Bayraktaroğlu, Küratör, Yazar

Erinç Seymen, Sanatçı

Kevser Güler, Küratör

Bige Örer, İstanbul Bienali Direktörü

Ege Berensel, Sanatçı, Görsel Araştırmacı

Aylime Aslı Demir, Editör, Küratör

 

Danışma Kurulu

 

Tanıl Bora, Akademisyen, Yazar, Çevirmen

Sibel Tekin, Akademisyen, Video Aktivist

Funda Şenol Cantek, Akademisyen, Yazar

Metehan Özcan, Sanatçı, Akademisyen

Ege Berensel, Sanatçı, Görsel Araştırmacı

Deniz Artun, Galeri Nev Direktörü, Küratör, Yazar

Ayla Deniz, Akademisyen

 

Program Direktörü

Aylime Aslı Demir

 

Seçici Kurul

Bir hata oluştu. Lütfen sonra deneyiniz.
E-posta bültenine başarı ile kayıt oldunuz.